Engin akyurt PCpoG06fcUI unsplash
Aanvragen drinkwateraansluitingen scherper onder de loep

De vraag naar drinkwater in het Noorderkwartier loopt gestaag op. PWN is daarom druk bezig met uitbreiding van de productiecapaciteit, maar zet er ook op in om het drinkwatergebruik minder hard te laten stijgen. Onder andere door kritischer te kijken naar aanvragen voor drinkwateraansluitingen van zakelijke klanten. 

Vooral de bevolkingsgroei en de toename van economische activiteit zorgen dat er meer vraag is naar drinkwater, maar ook klimaatverandering speelt een rol. “Die toenemende vraag is een uitdaging voor de toekomst”, vertelt Iverna Creton, beleidsadviseur drinkwater bij PWN. “Om de leveringszekerheid op lange termijn op peil te houden, bewandelen we daarom drie parallelle sporen: we vergroten onze productiecapaciteit en de diversiteit van onze bronnen, we versterken onze belangrijkste bron, het IJsselmeer zodat die beter bestand is tegen langdurige periodes van droogte, en we stimuleren onze klanten om bewuster om te gaan met drinkwater. Niet alleen huishoudelijke klanten – goed voor ongeveer drie kwart van ons volume – maar ook zakelijke klanten willen we hierin meenemen. Daarom hebben we in 2021 een nieuw industriewaterbeleid opgesteld, dat we nu aan het implementeren zijn.”

Niet meer automatisch ja
Kern van dit beleid is dat PWN niet meer op elke aanvraag automatisch ja zegt, maar eerst aanvullende vragen stelt: wat is het doel van deze aansluiting? Hoeveel water heb je echt nodig? En moet dat per se drinkwater zijn? Iverna: “We gaan ook bij grote klanten in de regio langs om dit beleid toe te lichten – en merken daarbij dat ze er veel begrip voor hebben dat we niet meer elke aanvraag zomaar goedkeuren.”

Op zoek naar alternatieven
Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt PWN vooral naar welk doel een bedrijf heeft met het water. Als het voor consumptie is, leveren we uiteraard – en niet alleen omdat de Drinkwaterwet dat voorschrijft. “Maar is de aanvraag bijvoorbeeld voor een carwash of een asfaltfabriek, dan kun je je afvragen of  daar water van drinkwaterkwaliteit voor nodig is”, vervolgt Iverna. 

“In die gevallen gaan we met de aanvrager in gesprek om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld met een kleinere aansluiting en hergebruik van water, of met oppervlakte- of regenwater. Daar betrekken we HHNK dan bij, en ook NH-water, onze joint-venture met Evides Industriewater die zich al langer bezighoudt met industriewater, kan bijvoorbeeld meedenken. Het is zeker niet onze bedoeling dat een aanvrager overal nee te horen krijgt; wel om beschikbaar water zo doelmatig en passend mogelijk in te zetten.”

Eerder betrokken
Ook met andere partijen zoals gemeenten en de provincie zoekt PWN de samenwerking om haar industriewaterbeleid op een goede manier tot uitvoering te brengen. “We willen graag in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken worden. Daarmee kunnen we voorkomen dat er al een heel vergunningentraject is doorlopen en er al een compleet goedgekeurd ontwerp klaarligt voordat wij de aanvraag krijgen voor de drinkwateraansluiting. Dan wordt het heel lastig om nog naar alternatieven te kijken, áls die op die plek überhaupt al voorhanden zijn. We zouden dan ook het liefst zien dat in de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven al rekening wordt gehouden met het gebruik van (drink)water; onze omgevingsmanagers zijn met diverse gemeenten in gesprek om dit samen op te pakken.”

Oproep: samen optrekken
Dat sluit ook mooi aan bij de Kamerbrief Water en Bodem Sturend die er – zoals de titel al zegt - voor pleit dat water en bodem meer sturend zijn in ruimtelijke keuzes. Iverna: “Dat is dan ook onze oproep: om bij ruimtelijke ontwikkelingen samen op te trekken, rekening te houden met de beschikbaarheid van water en per casus te bekijken wat de beste oplossing is.”

Daniel sinoca AANCLsb0sU0 unsplash

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl