Grondwateroverlast te lijf

Opnieuw een weerrecord: 2023 ging de boeken in als het natste jaar ooit. Er viel zelfs zo veel neerslag dat dit op allerlei plaatsen in het Noorderkwartier (grond)wateroverlast opleverde. Sommige gemeenten hadden er hun handen vol aan. Was dit een incident of gaan we dit vaker meemaken? En wat kunnen we eraan doen, op korte en lange termijn?

Ivan bandura 6wSevhW1Dzc unsplash

Plusteam Zaanstreek-Waterland naar hoger plan

Rioleringsspecialisten zijn schaars. In verschillende deelregio’s bundelen gemeenten hun krachten, mensen en middelen om de taken toch uitgevoerd te krijgen. Zo werkt Zaanstreek-Waterland al geruime tijd met een Plusteam. Tot vorig jaar bestond dit uit medewerkers van de deelgemeenten die de Plusteam-taken ‘erbij’ deden. Die opzet is veranderd. Ten goede.

Image

In zijn oude vorm pakte het Plusteam als een soort vliegende keep projecten op die anders bleven liggen. Maar in de praktijk bleek dat iedereen het zo druk had met de eigen gemeentetaken dat de werkzaamheden van het Plusteam in de knel kwamen - en daarmee de continuïteit. Aanleiding om het roer om te gooien en te kiezen voor een structurelere invulling. Zo ging de deelregio Zaanstreek-Waterland op zoek naar vaste Plusteamers, die zich volledig met gemeente-overschrijdende taken zouden gaan bezighouden. Die vonden ze: in maart 2022 ging Francine van den Bergh van start, en in september kwam Osman Zafar erbij. Daarnaast draaien Hans van der Eem als coördinator, Jafeth Heining en Timo Nierop mee. . Daarmee is in totaal permanent ruim drie fte beschikbaar. Met deze nieuwe opzet heeft het Plusteam vleugels gekregen.

Handen vrij voor de regio
Het Plusteam nieuwe stijl neemt projecten en thema’s onderhanden die voor minstens de helft van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland relevant zijn. “Doordat we nu een vaste bezetting hebben die volledig is vrijgemaakt voor het Plusteam, staat de waan van de dag ons niet in de weg en kunnen we meer doen dan projectmatig gaten dichtlopen”, zegt Francine. “Zoals kennis naar de regio halen en delen via trainingen, excursies en inspiratiesessies. Bijvoorbeeld over innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, cyber security of waterkwaliteit. Dat is nu ook een stevig onderdeel van onze functie. We halen in de verschillende gemeentes op welke thema’s spelen en waar behoefte aan is. Om daar zicht op te houden, werken we niet vanuit één locatie, maar strijken we zo veel mogelijk elke week ergens anders neer.”

Ieder z’n thema’s
In onderling overleg hebben ze voor dit jaar een werkprogramma opgesteld en verdelen ze de onderwerpen waarmee ze aan de slag gaan. Zo ligt de focus van Osman samen met Jafeth op data en op bewust beheer met Timo. Hij buigt zich bijvoorbeeld over rioolvreemd water, een van de speerpunten voor rioolbeheer 

in Noorderkwartier. “We zien dat er op een aantal plaatsen veel meer water via het rioleringssysteem naar de RWZI’s gaat dan je op grond van het drinkwatergebruik zou verwachten, soms meer dan twee keer zo veel”, vertelt hij. “We hebben daarom afgesproken dat elke deelregio op drie locaties uitzoekt waar al dat extra water vandaan komt. Bij ons eerste onderzoek in Ilpendam, hebben we van alles gevonden, van verzakte overstortpunten tot gaten in de riolering waar continu oppervlaktewater instroomt. Binnenkort staan locaties in Zaanstad en Purmerend op de planning voor een quickscan. De inzichten die deze veldonderzoeken opleveren, helpen ons maatregelen te nemen om het rioleringssysteem te ontlasten.”

Op één lijn
Een ander project waar Osman aan werkt, is een update van de programma’s van eisen die gemeenten uitzetten voor rioleringswerkzaamheden. “Het is hoog tijd om deze af te stemmen op de nieuwe eisen die klimaatadaptatie met zich meebrengt”, zegt hij. “Dat is in de meeste gemeenten nog niet gebeurd.” Francine richt ondertussen haar aandacht op het opstellen van een uniform water- en rioleringsprogramma voor Zaanstreek-Waterland, de opvolger van het GRP. In het najaar stort ze zich op de calamiteitenplannen. Osman: “We merken dat we op één lijn zitten en samen veel voor elkaar krijgen. Dat geeft energie. De komende jaren willen we daar nog meer richting aan geven en onze positie in de regio sterker verankeren. Daar hebben we een roadmap voor opgesteld. Zodat we een stip op de horizon hebben, met heldere doelen. En we maximaal kunnen bijdragen om bijvoorbeeld de visie op de afvalwaterketen van Zaanstad-Waterland die onlangs is vastgesteld, verder te brengen.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl