Hydroponic scientists assess solutions in flask p 2023 09 06 01 16 27 utc

Op zoek naar goede vakmensen met het Centrum Innovatief Vakmanschap Blauwgroen

Hoe zorgen we dat ook in de toekomst genoeg gekwalificeerde professionals in onze regio aan de slag willen in klimaatadaptatie, watermanagement en riolering? Hoe ziet onze ‘vakmens van de toekomst’ eruit? Onder de noemer Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Blauwgroen denken HHNK, PWN gemeenten én onderwijsinstellingen hierover na. De eerste projecten lopen.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in de wereld van watermanagement, riolering en klimaatadaptatie duidelijk voelbaar. Tel daar de vergrijzing bij op van de groep mensen die zich hiermee bezighoudt en op termijn dreigt een kennistekort. Vandaar dat partijen in Noorderkwartier sinds ongeveer een jaar samenwerken om dit probleem te voorkomen. Verschillende initiatieven zijn nu samengebracht in het CIV Blauwgroen. Dit richt zich onder andere op kennisuitwisseling binnen de regio en een betere aansluiting van het onderwijs op de werkpraktijk. Ook het slimmer inzetten van kennis die er in de regio is, bijvoorbeeld door een expertpool voor watervraagstukken op te zetten, valt hieronder. 

Vakmens van de toekomst
Een werkgroep onder leiding van Pieter Hoekstra, die een soortgelijk traject leidt in Friesland, geeft de komende tijd verder vorm aan het CIV Blauwgroen. “Er staan al twee concrete trajecten op de rit”, zegt Jan Thijs Dijkstra van de werkgroep - en het kernteam Waterketen. “Het eerste is het definiëren van ‘vakmens van de toekomst’ voor de openbare ruimte. Hoe ziet die eruit? Wat voor kennis en vaardigheden heeft die nodig? In een werksessie met beleidsmedewerkers en medewerkers uit het waterveld en het onderwijs hebben we thema’s, werkterreinen en ontwikkeldoelen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan willen we samen met mbo’s en hbo’s programma’s optuigen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Dat werkt beide kanten op: we kijken zowel naar het onderwijsaanbod om jongeren te enthousiasmeren en voor te bereiden op een carrière in onze sector, als naar de manier waarop wij bijvoorbeeld stage- en traineeplekken organiseren.”

Randvoorwaarden op orde
Het tweede traject dat het CIV Blauwgroen al bewandelt, ligt in het verlengde hiervan: organisaties oplijnen om de randvoorwaarden te creëren voor een goede samenwerking met het onderwijs én elkaar. “Dit loopt vooral via HR- en managementlijnen”, vertelt Émilie Bevers van het kernteam Klimaatadaptatie, die net als Jan Thijs deel uitmaakt van de werkgroep. “Wij betrekken hen bij onze activiteiten om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk tijd en middelen beschikbaar zijn om continuïteit voor onze sector veilig te stellen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen voor bij- of omscholing, om stagiairs te begeleiden of om de (technische) sector te promoten. Maar ook dat er voldoende en aantrekkelijke stageplekken zíjn en dat de organisatie daaromheen goed geregeld is. Ook hierover hebben we inmiddels een leuke, vruchtbare sessie achter de rug.”

Meer informatie of meedenken?
De werkgroep bestaat uit:

  • Pieter Hoekstra – (projectleider)
  • Jan Thijs Dijkstra - Kernteam Waterketen
  • Émilie Bevers – Kernteam Klimaatadaptatie,
  • Gerard Hofmeijer – HHNK
  • Marian Joustra - Verbinder in het onderwijs

Heb je suggesties, vragen, of wil je een keer meedenken? Neem dan contact op via p.hoekstra@civwater.nl, of bel 06-46172355.

Een impressie van de sessie Vakmens van de toekomst

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl