CIV2
Centrum Innovatief Vakmanschap Blauw Groen komt op stoom

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor genoeg gekwalificeerde professionals op het gebied van klimaatadaptatie, watermanagement en riolering? In Noorderkwartier bundelen HHNK, PWN gemeenten én onderwijsinstellingen hiervoor hun krachten in Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Blauw Groen. Dit krijgt steeds vastere vormen.

De afgelopen twee jaar hebben verschillende kwartiermakers al flink aan de weg getimmerd. En sinds najaar 2023 is Pieter Hoekstra aan boord als programmamanager om CIV Blauw Groen een meer structureel karakter te geven. Goed nieuws, want hij heeft in Leeuwarden met een soortgelijk traject al mooie successen gehaald en neemt die ervaring mee naar het Noorderkwartier. Onder zijn leiding ligt er nu een programmaplan voor de komende vier jaar. “Het CIV Blauw Groen is de aanjager van de verbinding tussen het werkveld en het onderwijs”, zegt hij. “Daarbij trekken we samen op vanuit de gedeelde overtuiging dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor voldoende goed opgeleide vakmensen. En dat we elkaar daarin kunnen versterken. Het is dus een initiatief voor en door alle betrokken partijen.”

Actiegroepen
CIV Blauw Groen richt zich niet alleen op het enthousiasmeren en opleiden van nieuwe generaties, maar ook op ontwikkeling van de zittende professionals in het werkveld. Pieter: “We hebben drie actiegroepen samengesteld die nu al bruisen van de ideeën. De eerste houdt zich bezig met het beter zichtbaar maken van de sector, met het openstellen van poorten om zo te laten zien hoe mooi en veelzijdig het werkveld is. De tweede concentreert zich op onderwijs en de onderwijsvernieuwing die nodig is om aan te sluiten bij de vakmensen van de toekomst. En de derde op het delen van kennis en ervaringen via een learning community, bijvoorbeeld via masterclasses en werksessies. Om professionals nog beter toe te rusten, maar ook te behouden voor het vak. Want nieuwe aanwas is mooi, maar we willen ook voorkomen dat goed opgeleide mensen weer via de achterdeur vertrekken.”

Kruisbestuiving
De kunst is nu om tot een samenhangend programma te komen waarin alle onderdelen elkaar voeden, aanvullen en verdiepen. En waarbij er op allerlei manieren kruisbestuiving plaatsvindt. Daarvoor zijn er mogelijkheden genoeg, ziet ook Jo Anne Schaaf. Zij maakt vanuit Vonk Onderwijs deel uit van de actiegroep onderwijs en onderwijsvernieuwing. “Een belangrijk doel is om de leerinhoud beter aan te sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt, om echt de verbinding te maken met overheden en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door vakken die we al bieden, slimmer te clusteren, en te kijken: wat is er nog meer nodig? We nodigen het werkveld uit om mee te denken en een actieve rol te nemen in het onderwijs, bijvoorbeeld als gastdocent, maar ook in onderwijsontwikkeling. Die samenwerking draagt meteen bij aan de professionalisering van docenten. Want die krijgen daardoor beter inzicht in actuele vraagstukken en innovaties op de markt. Waar we dan vanuit het onderwijs weer over kunnen meedenken.”

Behapbare inspanning
Daarnaast valt bijvoorbeeld te denken aan bijscholing voor zittende professionals waarbij ook docenten kennis opdoen. Aan bedrijfstrainingen waar leerlingen van technische opleidingen bij aansluiten – die dan meteen een inkijkje krijgen in die wereld én nieuwe, frisse ideeën inbrengen. Aan hackatons waar studenten, docenten en professionals uit het werkveld samen oplossingen bedenken voor concrete uitdagingen en zo van elkaar leren. “Natuurlijk legt dat druk op agenda’s die soms toch al heel vol zijn”, zegt Pieter. “Maar het is een investering in de lange termijn. Bovendien zijn we met veel partners. Als iedereen een stuk doet, is de inspanning goed te behappen. Dat is ook de ervaring in Leeuwarden.” Jo Anne valt hem bij: “Uiteindelijk heeft deze aanpak voor iedereen meerwaarde: met aantrekkelijke opleidingen die beter voorbereiden op het vak en enthousiaste eigen medewerkers die beter en breder inzetbaar zijn.”

Flat met planten.1920x0

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl