Wat kan het Rode Kruis betekenen voor je lokale hitteplan? 

Extreem weer speelt een rol in veel situaties waar het Rode Kruis in actie komt. De organisatie zet zich dan ook in om de gevolgen van klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Op wereldschaal, landelijk én lokaal. Zo lopen er in onze regio projecten in Alkmaar en Purmerend.

Wat kan het Rode Kruis betekenen voor je lokale hitteplan?

Extreem weer speelt een rol in veel situaties waar het Rode Kruis in actie komt. De organisatie zet zich dan ook in om de gevolgen van klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Op wereldschaal, landelijk én lokaal. Zo lopen er in onze regio projecten in Alkmaar en Purmerend.

Het Rode Kruis biedt niet alleen noodhulp, maar helpt ook mensen zich voor te bereiden op noodsituaties. Sanne Hogesteeger, programmacoördinator bij het Climate Centre van het Rode Kruis: “Vanuit het Climate Centre ondersteunen we onze lokale organisaties hierin. Wij brengen risico’s in kaart, houden de laatste wetenschappelijke inzicht op het gebied van klimaatverandering nauwgezet bij en zorgen dat die kennis in de hele organisatie terechtkomt. Ook waar het gaat om klimaatadaptatie in beleid en praktijk. Zodat het Rode Kruis wereldwijd bijvoorbeeld kan meedenken over early warning-systemen en het opstellen van actieplannen. Maar ook over maatregelen om gebieden en kwetsbare groepen weerbaarder te maken tegen extreem weer. Onder andere door goede voorlichting te geven.”

Samenwerking
Bij alle activiteiten die het Rode Kruis onderneemt rondom klimaatverandering, zoekt de organisatie nadrukkelijk de samenwerking. “In Nederland hebben we bijvoorbeeld afspraken met het waterschap Drents Overijsselse Delta over de inzet van ons burgerhulpnetwerk Ready2Help”, vertelt Artemisia Araújo, van de Rode Kruis-afdeling Goed Voorbereid. “Zo kunnen onze vrijwilligers bij hoogwater helpen met dijkinspecties en zandzakken leggen. In de gemeenten werken we onder meer samen met welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen om juist de kwetsbare groepen te bereiken zoals kinderen en ouderen. Daar hebben wij voorlichtingsmaterialen voor ontwikkeld en bijvoorbeeld ook een ‘bloedhete bingo’, een spel met allerlei vragen om gesprekken op gang te brengen. Zoals: drink je voldoende? Of: hoe houd je de hitte buiten?”

Wijksafari
Ook bij gemeenten schuift het Rode Kruis graag aan, onder meer om mee te denken over lokale hitteplannen. Zo heeft de afdeling Goed Voorbereid samen met vrijwilligers hitteplannen opgesteld voor de gemeenten Alkmaar en Purmerend. Projectleider Jeannette Kersten en vrijwilliger Nancy Bos namen hierin het voortouw. “In de buurten die wij onderzocht hebben, één in Alkmaar en één in Purmerend, zijn veel hittespots te zien op de hittekaarten van de klimaatatlas . 

Het zijn ook buurten met relatief veel alleenstaande ouderen en inwoners die soms de Nederlandse taal niet goed beheersen en daardoor moeilijker bereikbaar zijn. Wij zijn in Alkmaar en Purmerend op ‘wijksafari’ gegaan om een goed beeld te krijgen hoe het komt dat het in de wijken zo warm wordt en om met bewoners te spreken. Aan de hand daarvan hebben we nagedacht: welke adviezen kunnen wij geven? Wat kan onze rol als Rode Kruis hierin zijn? Hiervoor is een buurtplan in ontwikkeling, dat ook voor andere gemeenten met hittespots als blauwdruk kan dienen.”

Cursus Heldin
In de plannen staan praktische adviezen, maar vooral ook ideeën om de bewustwording bij inwoners te vergroten. Jeannette: “Zo bieden wij de cursus Heldin, waarin vrouwen leren handelen, communiceren en eerste hulp verlenen in een noodsituatie. Na afloop kunnen zij als ambassadeur in de wijk aan de slag met onder andere hittepreventie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een hittebingo die door het Rode Kruis wordt georganiseerd. In Purmerend zien we mogelijkheden om in samenwerking met het buurthuis en het verzorgingshuis een informatieve middag voor ouderen te houden. Met dit soort initiatieven dragen we én bij aan de sociale cohesie, én geven mensen handvatten om zichzelf te beschermen tegen extreem weer.” 

Toegevoegde waarde
Wat kan het Rode Kruis toevoegen aan de plannen die gemeenten, waterschappen en andere partijen zelf al maken? Sanne: “Klimaatverandering stelt de samenleving voor complexe vraagstukken. Die los je niet op door ze vanuit één invalshoek aan te vliegen, maar juist door de samenwerking te zoeken met andere partijen. Wij zijn niet de koploper op deze agenda, maar we dragen graag bij vanuit onze eigen expertise, én met ons sterke netwerk van vrijwilligers.”

Meer weten?
Benieuwd wat het Rode Kruis voor jouw gemeente kan betekenen bij de invulling van je lokale hitteplan of andere klimaatvraagstukken? Neem dan contact op met Sanne Hogesteeger.

Het rode kruis

Scrol tussen de verschillende interviews/artikelen door middel van de onderstaande pijlen. 

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl