Groenste Straten in het zonnetje gezet met WatZr-campagne

Afgelopen herfst werden inwoners van Hollands Noorderkwartier opgeroepen om foto’s van groene initiatieven in hun buurt in te sturen. Vanuit de hele regio kwamen inzendingen binnen. De groenste straten kregen de lokale wethouder op bezoek, mét een leuke prijs. Hoe WatZr’en gestaag terrein wint.

Tuin

Groenste Straten in het zonnetje gezet met WatZr-campagne

Afgelopen herfst werden inwoners van Hollands Noorderkwartier opgeroepen om foto’s van groene initiatieven in hun buurt in te sturen. Vanuit de hele regio kwamen inzendingen binnen. De groenste straten kregen de lokale wethouder op bezoek, mét een leuke prijs. Hoe WatZr’en gestaag terrein wint.

WatZr'en staat voor kleine acties in en rond het huis, zoals geveltuintjes aanleggen of een regenton plaatsen. Onder die noemer voeren HHNK, PWN en de gemeenten in Noorderkwartier campagne om bewoners in beweging te brengen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op de website Watzr staat elk kwartaal één thema centraal. De zoektocht naar de groenste straten paste in het herfstthema wateroverlast. En hielp meteen om de WatZr-campagne flink zichtbaar te maken. 

Twinkeling
Maar liefst 28 gemeenten zetten hun eigen kanalen en media in om de actie onder de aandacht te brengen. Elke gemeente koos haar eigen winnaars. “Fascinerend hoe bewust veel mensen al bezig zijn met het vergroenen van hun omgeving”, zegt Ron van der Velden, communicatieadviseur bij de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. “Niet eens altijd met klimaatadaptatie in het achterhoofd. De inwoners van de winnende straat in Heerhugowaard zetten bijvoorbeeld vooral in op biodiversiteit. En de winnaars in Langedijk hebben een stukje gemeentegrond geadopteerd, waar het gezamenlijk onderhoud ook een sociale activiteit is. Mooi om die twinkeling in hun ogen te zien als je dan vertelt dat ze dus onbewust al WatZr’en!.”

Win-win
In de diverse gemeenten gingen de wethouders op bezoek in de winnende straten om vrolijke en opvallende WatZr-vlaggen uit te reiken én een prijs die per gemeente verschilde. Van een heerlijke taart tot een egelhuisje of bloembollen. Natascha Grippeling, communicatieadviseur Duurzame Stad in Hoorn. “Daarmee sloegen we twee vliegen in één klap: voor bewoners was het leuk om aandacht en waardering te krijgen voor iets waar ze trots op zijn. En voor ons als initiatiefnemers van WatZr leverde de actie goede momenten op om over te communiceren en dus aandacht voor de campagne te geven. Naast de oproep was er een mediamoment tijdens de uitreikingen. In allerlei gemeenten haalden de groenste straten de plaatselijke pers en we hebben een compilatie gemaakt van alle winnende straten op watzr.nl.” 

Klimaatcircus
De actie zou zomaar eens een jaarlijkse traditie kunnen worden. Ron: “Door goede voorbeelden in de etalage te zetten, belonen we bewoners voor wat ze al doen en creëren we voorbeeldgedrag. Met hopelijk elk jaar méér inzendingen.” Ondertussen denkt de communicatiewerkgroep die de WatZr-kar trekt, alweer vooruit. Natascha: “We hebben een inspirerende brainstormsessie gehad om een mooi jaarplan voor 2022 op te stellen. De wintercampagne rondom een schoon riool is net gestart. Daarnaast kijken we per gemeente waar we lokaal met de WatZr-campagne kunnen aanhaken. Zo bereiden we in Westfriesland een klimaatcircus voor: een theatervoorstelling waarmee we inwoners op een ludieke manier bij klimaatverandering willen betrekken én motiveren om te WatZr'en”

Interessant jaar
Ron merkt dat WatZr steeds meer momentum krijgt in de regio. “Via WatZr reiken we allerlei middelen aan om gezamenlijke knelpunten onder de aandacht te brengen. Zo kan elke afzonderlijke gemeente met geringere inspanningen, thema’s als wateroverlast, hittestress en droogte agenderen. Daarbij is WatZr niet bedoeld om bestaande initiatieven zoals Steenbreek te vervangen, maar juist om deze te ondersteunen. Dat wordt goed opgepikt; het werkwoord begint bij de deelnemende partijen steeds meer te leven. We staan voor een interessant jaar, waarin een nieuwe bestuurlijke wind gaat waaien, maar daarmee verdwijnen maatschappelijke opgaven niet van de agenda. Door samen te werken en slimme verbindingen te slaan, kunnen we de activatie versterken.”

Groen Tuin Tuin

Scrol tussen de verschillende interviews/artikelen door middel van de onderstaande pijlen. 

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl