Zo haalt het Noorderkwartier alles uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie

Met de Impulsregeling Klimaatadaptatie stelt het Rijk 200 miljoen beschikbaar om Nederland versneld klimaatbestendig te maken. Hiervan is 11,7 miljoen gereserveerd voor de werkregio Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier. Hoe zorgen we als werkregio dat we dit budget zo goed en volledig mogelijk inzetten? 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ziet de Impulsregeling als kans om klimaatadaptatie in Noorderkwartier te versnellen en heeft hiervoor samen met bureau Over Morgen de benodigde samenwerking opgezet. Een belangrijke spin in het web is procesbegeleider Sanne Raggers van Over Morgen, die HHNK helpt de subsidieaanvragen te coördineren. “Het Rijk geeft de subsidie niet zomaar weg”, zegt Sanne. “Om in aanmerking te komen is allereerst een subsidieaanvraag nodig die overtuigend onderbouwt waarom de opgevoerde projecten aan de subsidievoorwaarden voldoen en wat ze bijdragen aan klimaatadaptatie. We mogen voor de hele regio drie jaar op rij jaarlijks één aanvraag indienen. In 2021 heeft de deelregio Alkmaar een aanvraag ingediend voor een aantal projecten en toegekend gekregen. Van dit succesvolle traject hebben we veel geleerd; voor de komende aanvragen staat het proces goed op de rit. Dat is duidelijk te merken nu we druk bezig zijn de aanvraag voor 2022 op te tuigen, dit keer in samenwerking met alle deelregio’s. Die dienen elk hun eigen projecten in, van raingardens tot ontstening van pleinen en verbeteringen aan het watersysteem.” 

Tijdig beginnen
De subsidieaanvragen worden streng beoordeeld op diverse criteria. Zo moeten de maatregelen gebaseerd zijn op de klimaatstresstests en aantoonbaar bijdragen aan verhoogde klimaatbestendigheid van de omgeving. Ze mogen bijvoorbeeld ook niet op privéterrein worden uitgevoerd. Sanne: “In de praktijk is het vaak ingewikkeld om de juiste informatie bij elkaar te krijgen. Zeker bij complexe projecten, zoals de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, ben je best even bezig om de onderbouwing rond te krijgen en aan te scherpen: waarom past dit project in deze regeling? Wat is het effect van deze maatregel? Voor dat soort informatie moeten projectleiders vaak te rade bij collega’s en derde partijen. Je moet dus van tevoren duidelijk maken wat er precies nodig is en goed op tijd beginnen.”

Verantwoording
Is de aanvraag ingediend en goedgekeurd, dan is dat niet het eind van het verhaal. Ook achter de verantwoording daarna gaat een heel proces schuil. Voor dit deel is subsidieadviseur Henk Jan Jansen van gemeente Dijk en Waard het centrale aanspreekpunt; hij is aangewezen als kassier om het subsidiegeld te beheren. “Pas wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd en de kosten op de gewenste manier verantwoord en gecontroleerd zijn door de accountant wordt geld uitgekeerd”, vertelt hij. 

Praktische verheldering
De verantwoording van de kosten vraagt om een vertaalslag van het uitvoeringsbestek naar de gemaakte kosten, op zo’n manier dat een accountant het eenvoudig kan lezen en afvinken. Henk Jan: “Net als aan het aanvraagproces zitten daar best wat haken en ogen aan. We merken ook dat er in sommige gemeenten enige verwarring is over hoe de vergoeding van de kosten werkt. Sanne en ik zijn daarom van plan om na de zomer samen met HHNK in de vijf deelregio’s bijeenkomsten te organiseren. Die zijn bedoeld als praktische verheldering voor projectleiders, controllers en anderen die met de regeling aan de slag gaat: wie doet wat, wat komt er kijken bij de aanvraag, hoe werkt de verantwoording? Zodra over deze bijeenkomsten meer duidelijkheid is, volgt meer informatie.”

Interessante puzzel
De inzet is om aan het eind van de rit die 11,7 miljoen volledig verzilverd te hebben. “Dat vraagt veel van de deelnemende partijen, ook omdat ze per project maximaal een derde van de kosten vergoed krijgen”, zegt Henk Jan. “De overige 67 procent moeten ze anders zien te financieren. Maar je kunt het ook anders aanvliegen en kijken: hoe kunnen we met de subsidieregeling infra- of bouwprojecten die al in de planning staan, uitbreiden met extra klimaatadaptieve maatregelen? Of naar voren halen en eerder uitvoeren? Dat vind ik een interessante puzzel.” Sanne: “Klimaatadaptatie hoeft niet de hoofdlocomotief te zijn maar kan ook als wagon aan iets anders gekoppeld worden. Dus kijk wat er mogelijk is en benut de kracht van de regio. Dan kom je samen verder.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl