Klimaatadaptatie: 
waar doen we het van?

Aan klimaatbestendigheid hangt een prijskaartje. En ja, daar kun je rioolheffing voor inzetten, en subsidies helpen ook. Maar met een flinke dosis creativiteit en samenwerking is veel meer mogelijk. Dat was de boodschap van de webinar en de vervolgworkshop over financiering van klimaatadaptatie voor het netwerk Samen Blauw Groen. Inspiratie genoeg!

Dat het vaak zoeken is naar manieren om projecten klimaatbestendig uit te voeren, bleek wel uit het enorme animo voor de webinar op 31 maart. Ruim honderd belangstellenden melden zich aan. In een uur tijd liet oprichter Anne-Marie Bor van NextGreen uit Heiloo hun een breed palet aan ideeën zien. “Wij ondersteunen als procesmanagers landelijk en internationaal samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid, steeds vaker ook op het snijvlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie en financiering”, vertelt ze. “In die trajecten brengen wij partijen bij elkaar, zoals overheden, vastgoedontwikkelaars en financiële instellingen, om samen tot innovatieve oplossingen te komen. Iedereen heeft één of meer stukjes van de puzzel in handen; het gaat erom dat je die vindt en op elkaar aansluit.”

Omdenken in de praktijk
Anne-Marie deed haar verhaal aan de hand van projecten waarbij NextGreen betrokken is. Zoals de Alliantie Financiële Prikkels, waarin overheden onderzochten hoe ze inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met subsidies of via gedeeltelijke vrijstelling van rioolheffing en leges. “Dat kan kostenefficiënter zijn dan zelf het riool vernieuwen. Bovendien zijn niet alle knelpunten op te lossen met ingrepen in het publieke domein. Via het nieuwe traject 'Adaptatie Atelier' werken we met overheden verder aan effectieve beleidsinstrumenten.” Een ander project zoomt in op de rol van financiële instellingen en vastgoedinvesteerders. “Ook zij worden geraakt door klimaatverandering. Denk aan verzekeringsschade na wateroverlast of woningen die minder waard worden door verzakking. Met hen brengen we in kaart hoe ze kunnen samenwerken – ook met overheden - op weg naar een duurzame samenleving.”

Aan de slag met concrete projecten
Ideeën uit deze en andere projecten bracht NextGreen met en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken bij elkaar in een toolbox met 30 manieren om klimaatadaptatie te financieren. In de workshop die in mei volgde, gingen deelnemers zelf aan de slag met deze toolbox. Daarbij bogen ze zich over concrete projecten:

  • het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Castricum;
  • de aansluiting van een aantal kavels in een tuinbouwgebied in Heemskerk op een waterberging;
  • en de transformatie van het stationsgebied in Hoorn. “

We willen iedereen die ermee bezig is laten zien en ervaren dat als je op een andere manier kijkt, er veel mogelijk blijkt. De workshop draagt hier hopelijk aan bij.”

Nieuwe manier van denken
Kim Dieleman, beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de BUCH-gemeenten: “In Castricum zijn er plannen voor herinrichting van het plein voor het stadhuis. Leuk dat dit project geselecteerd is voor de workshop. Dat heeft niet direct tot een Eureka-moment geleid, maar wel tot een andere manier van denken. We hebben bijvoorbeeld de voordelen van de beoogde maatregelen voor verschillende partijen op een rij gezet. Bewoners en winkeliers rondom het plein hebben er baat bij want het wordt een fijnere plek om te verblijven, corporatie en particuliere woningbezitters profiteren van waardestijging van het vastgoed enzovoort. Vandaaruit kun je verder kijken hoe je die ‘baathouders’ aan het project kunt koppelen. Voor ons is dat een nieuw perspectief. De verbinding met andere opgaven zoals de energietransitie vind ik ook interessant. In de toolbox zitten verschillende instrumenten die wij nog niet kenden en die we graag verder onderzoeken. Het was wel veel in één keer. Maar ik ging om tips en inspiratie op te doen en dat is zeker gelukt.”

Leningen gekoppeld aan duurzame doelen
Huub Verhagen, accountmanager Public Finance bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank): “In onze rol als bank van en voor de publieke sector denken we graag mee over de mogelijkheden om verduurzaming en klimaatadaptatie te financieren. We krijgen deze vraag ook van verschillende klanten. Zo heeft mijn collega Leonieke Blaauwgeers onlangs meegedaan aan een rondetafelgesprek in Rotterdam over hoe we in Nederland klimaatadaptatie gaan financieren. Zelf was ik aanwezig bij de workshop in Noorderkwartier, ook omdat ik benieuwd was hoe verschillende sectoren met klimaatadaptatie bezig zijn. Mooi om te zien met hoeveel energie deze opgave in Noorderkwartier wordt opgepakt. Voor gemeenten en waterschappen kan daarbij een nieuw soort lening interessant zijn die wij onlangs hebben geïntroduceerd. Deze is gekoppeld aan duurzame doelen, bijvoorbeeld rondom CO2-uitstoot en biodiversiteit. De klant krijgt rentekorting als de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren worden behaald. Bij het vaststellen van de indicatoren leggen we de lat bewust hoog, want we willen echt dat partijen een extra stap zetten. Tot nu toe lijkt dat goed te werken; er is veel belangstelling voor.”

Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk het dan hieronder terug.

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl