WatZr komt op stoom

Het eerste watZr-jaar is voorbij gevlogen. Een jaar vol tamtam en acties om bewoners van het Noorderkwartier aan het watZr’en te krijgen. Dat is: kleine bijdragen leveren in en rond het huis om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De campagnewerkgroep heeft de smaak te pakken. Wat zit er in het vat?

WatZr komt op stroom

Het eerste watZr-jaar is voorbij gevlogen. Een jaar vol tamtam en acties om bewoners van het Noorderkwartier aan het watZr’en te krijgen. Dat is: kleine bijdragen leveren in en rond het huis om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De campagnewerkgroep heeft de smaak te pakken. Wat zit er in het vat?

De ambitie van de watZr-campagne, een initiatief van HHNK, PWN en de gemeenten in Noorderkwartier, is dat elk huishouden ten minste één concrete maatregel neemt. Of dat nou een boom planten is, een geveltuintje aanleggen of een regenton plaatsen. Elk kwartaal staat in de campagne en op de campagnesite www.watzr.nl één thema centraal om mensen op watZr-ideeën te brengen: maatregelen in de tuin in het voorjaar, hitte en droogte tegengaan in de zomer, wateroverlast beperken in het najaar en tips voor een schoon riool in de winter. “Voor de campagne is vier jaar uitgetrokken waarin die thema’s steeds terugkeren”, vertelt Werner Falke, die als projectleider de werkgroep leidt. “De kracht zit vooral in de samenwerking en herhaling. Maar qua invulling kunnen we natuurlijk variëren.”

Hoogtepunten
Daarbij kijkt het campagneteam goed naar de lessen en successen van het afgelopen jaar. “Er is al veel moois tot stand gebracht”, zegt Werner. “Zo heeft de actie ‘De groenste straat’ in diverse gemeenten veel leuke – vaak blijvende - buurtinitiatieven opgeleverd én positieve publiciteit voor watZr. We zijn aangehaakt bij het NK Tegelwippen, waar ook veel gemeenten in Noorderkwartier aan meedoen. We hebben een inspirerende samenwerking met tv-hovenier Bram Engberts, die watZr’s waar hij maar kan onder de aandacht brengt. Via het Klimaatcircus dat door de regio toert, bereiken we ook veel bewoners: er zitten niet alleen watZr-verwijzingen in de voorstelling, maar bezoekers krijgen ook een kleine aanzet mee naar huis om zelf te watZren. En onze oproep rond het thema tuin om watZr-ideeën in te sturen heeft meer dan 300 inzendingen opgeleverd. De vier winnaars hebben eind juni bezoek gehad van Bram Engberts die hun ideeën heeft uitgevoerd.”

Lokaler watZr’en
Vanuit de samenwerking ontstaan steeds weer nieuwe ideeën en acties om de inwoners te bereiken en te laten watZr’en. De volgende actie – die aansluit bij het tuinthema – is ook alweer uit de startblokken: dit keer kunnen bewoners een Gouden Gieter winnen met de inzending van hun eigen watZr’s. Zo blijft de campagnewerkgroep aan de weg timmeren om het momentum voor watZr verder te vergroten. Werner: “Van het eerste jaar hebben we geleerd dat het belangrijk is om acties zo dicht mogelijk bij bewoners te brengen. We merken bijvoorbeeld dat een activiteit in Beverwijk voor Texel of Den Helder al ‘ver van mijn bed’ is. Daarom zijn we in overleg met communicatiemedewerkers en beleidsmedewerkers in de regio projecten aan het inventariseren waar we onze campagne heel lokaal aan kunnen koppelen. Tegelijk worden we in de verbinding met landelijke initiatieven juist selectiever om de kwaliteit van onze activiteiten op peil te kunnen houden. We concentreren ons voorlopig op het NK Tegelwippen, de Week van de Groene Tuin en Stichting Steenbreek.”

Drive
De campagnewerkgroep zit vol plannen om ook de thema’s van de komende seizoenen meer lading te geven. “We willen dit keer ook een winteractie buiten de website om organiseren rondom een schoon riool, bijvoorbeeld met aandacht voor frituurvet. Wat precies weten we nog niet. Maar wel dat we tijdig met de voorbereidingen moeten beginnen, want in december heeft iedereen het druk. Dat is nóg een les die we getrokken hebben. Verder gaan we vooral door op de ingeslagen weg. We zien dat watZr’en meer en meer gaat leven. Dat nog niet iedereen het woord kent, of hier niets mee hebben, doet daar niks aan af: mensen worden zich bewuster van hun eigen handelen. Daar dragen wij graag aan bij. En dat vind ik misschien nog wel het mooiste: dat we met elkaar die drive gevonden hebben en er vol voor willen gaan.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl