NK Tegelwippen Uitreiking Hollands Kroon 001

Het regent prijzen in Noorderkwartier

Noorderkwartier is goed bezig; in onze regio hebben we er een paar klimaatkampioenen bij. Eind 2022 sleepte gemeente Hollands Kroon de Gouden Schep in de wacht met het NK Tegelwippen. En in diezelfde periode won Alkmaar de fel begeerde Green Cities Europe Award 2022. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

NK Tegelwippen Uitreiking Hollands Kroon 004

Het regent prijzen in Noorderkwartier

Noorderkwartier is goed bezig; in onze regio hebben we er een paar klimaatkampioenen bij. Eind 2022 sleepte gemeente Hollands Kroon de Gouden Schep in de wacht met het NK Tegelwippen. En in diezelfde periode won Alkmaar de fel begeerde Green Cities Europe Award 2022. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

NK Tegelwippen Uitreiking Hollands Kroon 002

Klappers en ludieke acties
Hollands Kroon sloot het NK van 2022 af met ruim 150.000 gewipte tegels op de teller. “We hebben een paar grote klappers gemaakt met onze eigen projecten in de openbare ruimte”, vertelt beleidsadviseur biodiversiteit Stefan Louwerse, die - bijgestaan door zijn collega Emilie Bevers - team Hollands Kroon aanvoerde. “Zo hebben we 920 m2 extra groen gecreëerd bij de multifunctionele accommodatie waar ook de raad en het college van de gemeente Hollands Kroon zitten. Ook bij de herinrichting van busstation Den Oever ging het hard. En speciaal voor de wedstrijd heeft de buitendienst veel overbodige verharding verwijderd. Om ook inwoners en bedrijven in beweging te krijgen, hebben we ludieke acties opgezet, onder andere samen met de woningbouwvereniging. Dan konden mensen bijvoorbeeld tegels inleveren en kregen ze er plantjes voor terug.” 

Emilie: “Net als andere gemeenten zijn wij hard bezig met klimaatadaptatie en vergroening. Zo’n wedstrijd is een mooie gelegenheid om daar een schepje bovenop te doen en op een speelse manier inwoners daarin mee te nemen.” Stefan vult aan: “Juist die competitie helpt om ook collega’s van andere afdelingen en gemeenten te motiveren om mee te doen. Zeker doordat we Den Helder hadden uitgedaagd. Dit jaar gaan we de strijd aan met Texel. Dat wordt een pittige tegenstander. We doen mee om te winnen, maar de belangrijkste winst is vergroening en klimaatadaptatie.”

De kracht van kleine stukjes groen
Met de Green Cities Award Europe op zak mag Alkmaar zich de meest inspirerende stad in Europa noemen voor het vergroenen van de leefomgeving. Allard Pliester, senior beheerder groen bij Stadswerk072: “Het was al een leuke verrassing dat we winnaar in de Nederlandse competitie werden, maar dat we ook de Europese titel zouden pakken, hadden we nooit verwacht. Veel inzenders brachten imposante projecten in: enorme terreinen die waren omgetoverd tot prachtige groene parken. Terwijl we in Alkmaar juist heel veel kleine stukjes groen maken. Precies dát was voor de jury doorslaggevend om de prijs aan Alkmaar toe te kennen. Omdat elke gemeente op die manier in korte tijd veel grijs naar groen zou kunnen omzetten.”

In 2020 had Alkmaar zich ten doel gesteld om in zeven jaar tijd 50.000 m2 te vergroenen. “Om dat te bereiken, hebben we gekekenwaar we projecten in de openbare ruimte die al gepland staan, zoals vervanging van de riolering, combineren met vergroening. Daarnaast hebben we locaties in kaart gebracht waar geen projecten gepland staan, maar waar we wel snel resultaat kunnen boeken. Voor al die plekken hebben we groenplannetjes gemaakt, rekening houdend met biodiversiteit én beschikbare budget. Zo hebben we nu al 370.000 m2 aangepakt. En het mooie is: alle vakdisciplines in de gemeente denken inmiddels mee, van Verkeer tot Riolering. Zo wordt het een integraal verhaal.”

Meer weten? Dan ben je welkom op 21 april vanaf 13.00 uur op het Urkplein.

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl