Schermafbeelding 2023 04 17 om 14.25.30
Een boekje vol met inspirerende voorbeelden en praktische handvatten

Wadi’s, waterbergende straten, half verharding, meer bomen; klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn op allerlei manieren te bevorderen. Maar wat is waar uitvoerbaar? En hoe regel je dan het beheer? De zeven Westfriese gemeenten hebben een inspiratieboek samengesteld met maatregelen die voor hun situatie interessant zijn. Mét factsheets, tips, aandachtspunten en contactpersonen voor meer info.

In Westfriesland ligt de lat hoog; de ambitie is dat de zeven gemeenten in 2050 klimaat adaptief zijn. “Daarvoor hebben we vanaf 2019 een uitvoeringsprogramma opgesteld”, zegt Thijs Bootsma, beleidsmedewerker bij de SED-gemeenten. “Het opstellen van het inspiratieboek is een van de acties die hierin is opgenomen. Er moet veel gebeuren en we merkten dat mensen die bezig zijn met de uitvoering, behoefte hebben aan houvast; hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat kan wel en niet in onze ondergrond? Wat doen we al en wat kunnen we van elkaar leren?”

Bouwen aan vertrouwen
Het samenstellen van het boek diende een dubbel doel; inhoudelijke kennis bundelen rondom kansrijke maatregelen en tegelijk werken aan een netwerk waarbinnen mensen elkaar over de grenzen van afdelingen en gemeenten heen weten te vinden. “Er zijn al sterke kennisnetwerken, bijvoorbeeld van beleidsmakers en rioolbeheerders”, zegt Martijn Steenstra, die vanuit adviesbureau SWECO meehielp om het inspiratieboek tot stand te brengen. “Maar om van beleid naar uitvoering te komen, zagen we dat het belangrijk was dat een bredere groep betrokken raakte.” Thijs vult aan: “De meeste maatregelen zijn wel bekend, maar soms wordt gedacht: allemaal mooi, maar bij ons werkt dat niet. Als dan een collega uit een buurgemeente met een vergelijkbare ondergrond vertelt hoe het daar wél gelukt is, groeit ook bij de ander het vertrouwen in zo’n maatregel. En je kunt elkaar meteen wijzen op aandachtspunten: waar liep je tegenaan, en hoe heb je dat opgelost?”

Meerwaarde in het proces
Dat is precies de informatie die voor het inspiratieboek verzameld is. Beleidsmakers, uitvoerders en beheerders dachten mee over welke maatregelen voor Westfriesland interessant zijn en welke voorbeelden al voorhanden zijn. Martijn: “Die samenwerking was een belangrijke succesfactor. Zo kregen we de juiste discussies over de technische uitvoerbaarheid en praktische toepasbaarheid van maatregelen, met de mensen die kunnen aangeven wat belangrijk is in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Zo hebben we samen een selectie gemaakt van inspirerende voorbeelden waar breed draagvlak voor is. Met veel enthousiasme en betrokkenheid. Eén van de leukste momenten vond ik dat we aan één tafel aan het puzzelen waren met geschikte maatregelen per type straat. De meerwaarde van dit project zat voor een groot deel in het proces; het heeft een breed netwerk opgeleverd.” 

Laat je inspireren
Het inspiratieboek zelf mag er ook zijn: het is een mooi, overzichtelijk en aantrekkelijk overzicht geworden met mogelijkheden voor verschillende gebiedstypes. Toegespitst op Westfriesland, waar het inmiddels breed onder de aandacht wordt gebracht, maar zeker ook inspirerend voor andere regio’s. Ontdek het zelf. 

Foto
ThijsBootsma

Webinar en tips van Martijn en Thijs

  • Beperk het gebied waarvoor je inspirerende voorbeelden verzamelt, zodat je je keuzes ook echt daarop kunt afstemmen. De kleigronden in Westfriesland vragen bijvoorbeeld om een andere aanpak dan zandbodems in andere deelregio’s. 
  • Vraag niet alleen beleidsmakers om mee te denken, maar betrek vooral ook uitvoerders en beheerders bij het proces. Zij weten hoe maatregelen in de praktijk uitpakken en wat erbij komt kijken om tot een optimaal resultaat te komen.
  • Het oog wil ook wat. Zorg voor mooie visualisaties van projecten, zodat ook de afbeeldingen inspireren.
  • Een inspiratieboek heeft het voordeel dat je samen toewerkt naar een eindproduct. En als dat eindproduct digitaal is, kun je later makkelijk onderdelen aanpassen.

Meer ideeën opdoen? Bekijk dan het Webinar Inspiratieboek van Martijn en Thijs terug.

Schermafbeelding 2023 04 17 om 14.25.09

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl