Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
editie 4 | november 2022
E-MAGAZINE
SAMEN BLAUWGROEN

Hoe houden we Noorderkwartier leefbaar? Die vraag stond centraal tijdens ons grootse evenement op 11 oktober in het AFAS stadion. En niet alleen daar: eigenlijk zijn we er met ons netwerk dagelijks mee bezig. Volgens Tim van Hattum van de WUR hoeven we niet bij de pakken neer te zitten: we kunnen het tij nog keren als we doen wat we moeten doen. In de vierde editie van het e-magazine lichten we een paar mooie initiatieven uit die laten zien dat daar in onze regio hard aan gewerkt wordt. Zoals het project Zoetwaterboeren en de herinrichting van winkelstraat De Laat in Alkmaar. Lees ook hoe de kersverse KAN-subsidie van HHNK en de Omgevingswet kunnen helpen. En over de Samen Blauwgroen Academie in oprichting. Dan ben je weer bij!

Navigeer tussen de artikelen met onderstaande pijlen.

Lees hier de artikelen

Leefbaar Noorderkwartier 2122

Tim van Hattum: "We moeten weer geloven dat het goed komt"

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122? Die vraag stond centraal in het gelijknamige symposium over ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie op 11 oktober in het AFAS Stadion. Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions aan de WUR, opende de middag met een hoopvol toekomstbeeld. We praten met hem na.

Nieuwe subsidie Klimaat Adaptatie Noorderkwartier nu beschikbaar

Sinds 10 oktober 2022 stelt HHNK een subsidie beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen die bijdragen aan verbetering van het watersysteem in Noorderkwartier. Een steuntje in de rug voor gemeenten en een stimulans om nét iets meer te doen, hoopt Klazien Hartog, bestuurder bij HHNK. De eerste aanvraagronde loopt tot en met 30 december 2022.

Droogte en verzilting te lijf met Zoetwaterboeren

Op 23 augustus vond in Anna Paulowna de aftrap plaats van Zoetwaterboeren. In dit project werken agrariërs, overheden en onderzoeksinstellingen samen aan creatieve oplossingen om akkers – en de oogst – te wapenen tegen klimaatverandering en verzilting. En dat is niet alleen in het belang van de boeren.

Wat je straks kan met het omgevingsplan

De Omgevingswet geeft waterschappen en gemeenten meer mogelijkheden waar het gaat om klimaatadaptatie. Dit was de kernboodschap van de presentatie die juridisch adviseur Peter de Putter hield tijdens de bijeenkomst van Samen Blauwgroen over deze wet op 22 september. Waar zit de speelruimte?

Winkelstraat in Alkmaar kleurt groen

Hittestress in de zomer, wateroverlast bij buien, een te lage grondwaterstand bij droogte: in winkelstraat de Laat waren alle gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Dat is heel binnenkort voorbij: de Alkmaarse straat krijgt een grondige upgrade, ook dankzij de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Samen Blauwgroen Academie in oprichting

Hoe houden we de kennis in de waterketen op peil en zorgen we dat er ook in de toekomst genoeg gekwalificeerde en gemotiveerde professionals in deze mooie waterwereld aan de slag willen? In antwoord op die vragen hebben HHNK, PWN en gemeenten in Hollands Noorderkwartier een start gemaakt met de Samen Blauwgroen Academie. 

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl