Nieuwe subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier nu beschikbaar

Sinds 10 oktober 2022 stelt HHNK een subsidie beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen die bijdragen aan verbetering van het watersysteem in Noorderkwartier. Een steuntje in de rug voor gemeenten en een stimulans om nét iets meer te doen, hoopt Klazien Hartog, bestuurder bij HHNK. De eerste aanvraagronde loopt tot en met 30 december 2022.

In totaal trekt HHNK twee miljoen euro uit voor de subsidieregeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN), waarvan een half miljoen in deze eerste termijn. “Als waterschap hebben we onze eigen taken in klimaatadaptatie, we verbeteren het watersysteem en versterken de dijken”, zegt Klazien, die als portefeuillehouder de drijvende kracht is achter de regeling. “Daarnaast zijn wij bijna altijd betrokken als gemeenten aan de slag gaan. We hebben elkaar nodig om ons gebied klimaatbestendig te maken. Daarom vind ik het heel belangrijk dat we naast onze inzet van kennis en mensen gemeenten ook een financiële tegemoetkoming kunnen bieden, ter versterking van  onze kerntaken. Zodat ze bij het herinrichten van straten of wijken of andere projecten iets extra’s kunnen doen dat ten goede komt aan het watersysteem. Bijvoorbeeld met waterbergende wegen, wadi’s of grotere duikers.”

Spannend
Dat het hoogheemraadschap deze regeling in het leven heeft geroepen, was volgens Klazien niet vanzelfsprekend. “Als uitvoeringsorganisatie zijn wij gewend heel concreet te kunnen zeggen: ‘Dit gaan we doen en dat gaat het kosten.’ De KAN-regeling werkt iets anders: de gemeente komt met een initiatief en dan pas beslissen wij of we meedoen. Het is dus iets minder concreet waar we ons geld aan uitgeven. Dat maakte het voor het bestuur best spannend om deze beslissing te nemen. Zeker in deze tijd waarin we elk dubbeltje omdraaien en bewoners – terecht –verwachten dat we onze kosten goed kunnen verantwoorden. Ik ben dan ook blij met het vertrouwen dat we gekregen hebben.”

Laagdrempelig aanvragen
Dankzij dit vertrouwen kunnen gemeenten via de KAN-regeling tot 30 procent van de kosten voor klimaatadaptieve maatregelen vergoed krijgen, met een maximum van een ton. “Bewuste keuzes om het budget goed te verspreiden en alle 26 gemeenten een kans te geven”, zegt programmamanager ruimtelijke adaptatie Karel Bruin-Baerts. “We maken het zo laagdrempelig mogelijk om een aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld met een overzichtelijk aanvraagformulier, zodat die inspanning gemeenten niet tegenhoudt. Tegelijkertijd is een aanvraag nog geen garantie dat er subsidie wordt toegekend; het geld is echt bedoeld om de klimaatbestendigheid van de leefomgeving en ons watersysteem te vergroten. Daar beoordelen we de aanvragen op. En mochten er meer aanvragen binnenkomen dan er budget is, gaan we tenderen: dan krijgen de projecten met de meeste impact voorrang. Projecten die onverhoopt buiten de boot vallen, krijgen in de volgende ronde weer een kans.”

Meer weten over de KAN-regeling of een aanvraag indienen? Ga naar hhnk.nl

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl