Winkelstraat in Alkmaar kleurt groen

Hittestress in de zomer, wateroverlast bij buien, een te lage grondwaterstand bij droogte: in winkelstraat de Laat waren alle gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Dat is heel binnenkort voorbij: de Alkmaarse straat krijgt een grondige upgrade, ook dankzij de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Er waren al langer voornemens om de versteende openbare ruimte in de Laat West sterk te verbeteren. Ook in het kader van de gemeentelijke ambities van de gemeente om de binnenstad van Alkmaar en Overstad economisch levendig en aantrekkelijk te houden. “Door de zware regen in juni 2021 werd bovendien onderstreept dat het belangrijk was om een extra regenwaterriool aan te leggen”, vertelt Nienke Bouma, adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij Stadswerk072. “Het was duidelijk dat er echt iets moest gebeuren.”

Impulsregeling ook een impuls voor de plannen
De Laat kwam met stip op de lijst projecten die Alkmaar wilde indienen voor de Impulsregeling. In de voorbereiding op de aanvraag kreeg klimaatadaptatie nóg meer aandacht in het project. Nienke: “We wilden al meer groen in de straat aanbrengen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het risico op wateroverlast te verkleinen. Maar door de regeling zijn we verder gaan kijken: wat doet dat groen met hittestress in de straat? Lossen de ingrepen die we willen doen echt iets op? En wat kunnen we nog meer doen?”

Maatregelen boven en onder de grond
De gemeente hield verschillende ontwerpen voor de herinrichting tegen het licht. Zoals het scenario om de gracht weer open te graven die vroeger door de straat liep. Maar dan zou er te weinig ruimte overblijven om te lopen en de winkels te bevoorraden. Ook een grote waterpartij haalde het niet; daarvoor liep het maaiveld onvoldoende af. In plaats daarvan viel de keuze op een opzet met bijzonder veel groenvakken. En onder de grond een drainage-transportriool dat overtollig regenwater afvoert, maar ook water uit de gracht in de buurt kan inlaten als het grondwater te laag komt te staan.

Bestand tegen extreem weer
Met deze maatregelen slaat de gemeente twee vliegen in één klap: de uitstraling van de straat gaat erop vooruit, en extreme weersomstandigheden geven minder overlast. Projectleider Jaco Vijn: “Het hemelwater loopt af naar de straatkolken en de groenvakken en wordt dan via het drainagetransportriool afgevoerd naar het oppervlaktewater. Met een pompsysteem geven we datzelfde water terug wanneer dat het nodig is. Zonder kunstmatig te hoeven irrigeren.” Nienke: “Ondertussen geven de planten en bomen verkoeling. Volgens de berekeningen ligt bij hitte de gevoelstemperatuur straks wel 10 graden lager.”

Supertrots
Half december rondt Jaco met zijn bouwteam de werkzaamheden af; dan hoeven alleen de bomen nog geplant te worden. Dat gebeurt rond februari. Jaco: “De hoeveelheid groen die we aanleggen is uniek. Er komt echt iets moois te liggen. Daar zijn ook de ondernemers het over eens, al is het voor hen nu nog een zure appel waar ze doorheen moeten.” Nienke: “Ik ben supertrots dat dit kan in een winkelstraat midden in de binnenstad, en ook zo snel. We hebben nog meer plekken waar we aan de slag moeten; daarbij kunnen we de Laat mooi meenemen als testcase.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl