Samen Blauwgroen Academie in oprichting

Hoe houden we de kennis in de waterketen op peil en zorgen we dat er ook in de toekomst genoeg gekwalificeerde en gemotiveerde professionals in deze mooie waterwereld aan de slag willen? In antwoord op die vragen hebben HHNK, PWN en gemeenten in Hollands Noorderkwartier een start gemaakt met de Samen Blauwgroen Academie.

Samen Blauwgroen Academie in oprichting

Hoe houden we de kennis in de waterketen op peil en zorgen we dat er ook in de toekomst genoeg gekwalificeerde en gemotiveerde professionals in deze mooie waterwereld aan de slag willen? In antwoord op die vragen hebben HHNK, PWN en gemeenten in Hollands Noorderkwartier een start gemaakt met de Samen Blauwgroen Academie.

“In het programma van het Kernteam Waterketen tot 2030 vormt scholing en ontwikkeling een belangrijk thema”, vertelt Jan Thijs Dijkstra, die namens de regio Alkmaar in dit team zit. “De waterwereld is volop in beweging en we merken dat de aanwezige kennis niet op alle onderwerpen op peil blijft. We willen ondersteuning bieden om daar iets aan te doen. Tegelijkertijd zoeken we naar manieren om de vijver te vergroten van mensen die geïnteresseerd zijn om tot de waterfamilie toe te treden. Ik heb het voortouw genomen om hier invulling aan te geven.”

Watersector op de kaart
Al snel kwam Jan Thijs in gesprek met Gerard Hofmeijer, opleidingscoördinator afdeling Waterketen bij HHNK, die vanuit zijn rol met dezelfde vraagstukken bezig was. “De gedachte aan een wateracademie voor het Noorderkwartier was hier al eens opgekomen”, zegt hij. “Een project dus waarin partijen hun eigen agenda zouden loslaten om werken in de watersector samen beter op de kaart te zetten.” Ze besloten de krachten te bundelen en hier echt vorm aan te gaan geven, met programmamanager Marian Joustra als kwartiermaker. “Vanuit het Rijk leid ik verschillende trajecten om de aansluiting tussen techniekonderwijs en -praktijk te verbeteren”, legt zij uit. “De Samen Blauwgroen Academie sluit hier mooi bij aan.”

Aanhaken op bestaande initiatieven
De doelen zijn helder: het kennisniveau in de waterketen op peil houden, leren van elkaar, nieuwe mensen aantrekken en de juiste mensen op de juiste plek. Marian: “Om dat te bereiken, kijken we in de regio én landelijk: wat voor initiatieven zijn er al? Welke opleidingen en trainingen zijn er? Wat gebeurt er aan promotie van techniek en de watersector? In onze aanpak haken we daarop aan. We vinden niet zelf het wiel uit, maar we brengen zo veel mogelijk initiatieven samen, van opleidingen en traineeships tot techniekdagen en stages, maar ook activiteiten op het gebied van marketing- en communicatie. Dat kan op een fysieke plek, maar de academie is ook een metafoor: een virtuele plek waar PWN, HHNK en de gemeenten met elkaar aandacht besteden aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande waterprofessionals.”

Samen meer dan de som der delen
De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Een zichtbare stap is bijvoorbeeld dat de workshops die vanuit het klimaatnetwerk worden georganiseerd, op de website staan aangekondigd onder de vlag van de Samen Blauwgroen Academie. Verder worden achter de schermen allerlei mogelijkheden verkend, zoals manieren om medewerkers te ontzorgen in de begeleiding van stagiair(e)s, promotie voor zij-instromers en overkoepelende traineeships. “De watersector en wat je daarin kunt doen, is vaak nog onbekend”, zegt Gerard. “We merken dat er een wereld voor mensen opengaat als ze zien hoe breed ons werkveld is, hoeveel er gebeurt. En hoe groot onze rol is in ‘sexy’ vraagstukken zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dat kunnen we het beste samen voor het voetlicht brengen.” Marian beaamt dit: “Samen zijn we meer dan de som der delen. Daar kunnen we allemaal de vruchten van plukken.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl