Wat je straks kan met het omgevingsplan

De Omgevingswet geeft waterschappen en gemeenten meer mogelijkheden waar het gaat om klimaatadaptatie. Dit was de kernboodschap van de presentatie die juridisch adviseur Peter de Putter hield tijdens de bijeenkomst van Samen Blauwgroen over deze wet op 22 september 2022. Waar zit de speelruimte?

Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet per 1 juli 2023 in werking: één wet waarin tientallen bestaande wetten en honderden regels rondom het beheer van de leefomgeving in onderlinge samenhang zijn gebundeld. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat keek Peter vanaf de start mee hoe de Waterwet in deze nieuwe koepelwet terecht zou komen. “Met deze wet krijgen waterbeheerders om te beginnen een zwaardere stem in de watertoets van ruimtelijke plannen. Bovendien krijgen gemeenten en waterschappen onder de Omgevingswet extra bevoegdheden om klimaatadaptatie te regelen via de juridische instrumenten die ze tot hun beschikking hebben.”

Meer ruimte voor regels
Voor gemeenten is dat met name het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. “In het omgevingsplan kunnen gemeenten meer juridisch bindende regels stellen, en actieve verplichtingen opleggen aan bewoners en projectontwikkelaars”, legt Peter uit. “Denk aan waterbergingseisen bij nieuwbouw en bestaande bouw, een maximum aan verharding of het verplicht infiltreren van hemelwater of zelfs bedrijfsafvalwater.” Voor waterschappen geldt dat zij in de waterschapsverordening alles kunnen regelen wat nodig is om het watersysteem te beschermen en te verbeteren. “Dat betekent bijvoorbeeld dat ze onttrekkingen aan grond- en oppervlaktewater kunnen beperken en in bepaalde gebieden infiltratievoorzieningen kunnen voorschrijven. Er wordt vaak al in de geest van de nieuwe Omgevingswet gewerkt en met de huidige instrumenten kan ook al veel, maar onder de nieuwe wet zit er meer rek in de mogelijkheden.”

Bewoners meenemen
Een andere stap voorwaarts ziet Peter in de Omgevingsvisie. “Dat is echt een nieuw instrument waarin overheden hun integrale beleid op hoofdlijnen beschrijven, op al die domeinen van ruimte en water tot milieu, verkeer en infrastructuur. Vanuit die Omgevingsvisie kun je bewoners heel goed meenemen in zo’n toekomstbeeld, en de doorwerking daarvan in maatregelen. Ook waar het gaat om klimaatadaptatie. Ik zie het nu al gebeuren in gemeenteland: dat ze hun best doen om bijeenkomsten te organiseren om bewoners hun eigen ideeën in te laten brengen. Die participatie is belangrijk voor het draagvlak dat nodig is voor klimaatadaptatie; ongeveer de helft van de grond is in particuliere handen, dus hierin is ook een flinke rol voor bewoners weggelegd. De Omgevingsvisie gaat erbij helpen om hen in beweging te krijgen. Ook daardoor wordt het met de Omgevingswet makkelijker voor gemeenten en waterschappen om klimaatadaptatie uit te voeren.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl