Zuivering

Welkom in het kernteam Samenwerking in de waterketen

In het kernteam Samenwerking in de waterketen heeft een gedeeltelijke wisseling van de wacht plaatsgevonden. Per januari nam Robin Bos het stokje over van Henk Schobben als vertegenwoordiger van HHNK. Ruby Neervoort deed hetzelfde in de Noordkop voor Floor Huis in ’t Veld. Wat gaan zij in hun nieuwe rol bijdragen?

Robin Bos –
kansen in
kennisdeling

Een bekend gezicht maar nieuw in het kernteam is Robin Bos, beleidsadviseur waterketen bij HHNK. “Ik werk 21 jaar bij het hoogheemraadschap en ben al lang actief in de regionale samenwerking. Zo was ik vanaf het begin betrokken bij het samenwerkingsverband met de langste historie - de Noordkop – en later ook bij Noord-Kennemerland-Zuid. Daarnaast houd ik me bezig met allerlei onderwerpen die ook in het kernteam voorbijkomen, van regionale rioleringsplannen tot calamiteitenplannen en indirecte lozingen. 

Daardoor ben ik in alle deelregio’s regelmatig binnen komen zeilen bij verschillende overleggen. Toen Henk Schobben en mijn clustermanager bij mij polsten of ik interesse had om Henks positie in het kernteam over te nemen, vond ik dat een eer. Voor mij is dat een mooie kans om verder te groeien. Binnen het kernteam ben ik trekker van een groot project rondom indirecte lozingen en houd ik me bezig met een aantal financiële zaken. Verder worden vanuit het kernteam workshops georganiseerd - daar wil ik ook graag een bijdrage aan leveren. Kennisdeling binnen de regio gebeurt al, maar ik denk dat er meer uit te halen is, zeker tussen de deelregio’s. Als kernteamlid hoop ik daar een rol in te kunnen spelen.”

Ruby Neervoort –
verdiepende
verbinding

Ook voor Ruby Neervoort is de samenwerking in de waterketen al bekend terrein. In 2014 ging ze vers uit de schoolbanken aan de slag bij gemeente Heerhugowaard als trainee waterschapstalent, van waaruit ze gedetacheerd werd bij verschillende waterschappen. Waaronder – als laatste in de serie – HHNK. “Daar ben ik gebleven. Maar ik ben me altijd graag blijven uitlenen, want juist door over de grenzen van je eigen organisatie te kijken, leer je heel veel. Toen ik junior projectleider was voor het project medicijnresten uit afvalwater, heb ik een bericht gestuurd naar de programmamanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met de vraag of ik daar een dagje kon meelopen. Om zo dat vraagstuk ook eens vanuit een ander perspectief dan dat van het hoogheemraadschap te bekijken. Voor ik het wist draaide ik daar twee dagen per week mee. 

Ruby Neervoort –
verdiepende
verbinding

Voor Ruby Neervoort is de samenwerking in de waterketen al bekend terrein. In 2014 ging ze vers uit de schoolbanken aan de slag bij gemeente Heerhugowaard als trainee waterschapstalent, van waaruit ze gedetacheerd werd bij verschillende waterschappen. Waaronder – als laatste in de serie – HHNK. “Daar ben ik gebleven. Maar ik ben me altijd graag blijven uitlenen, want juist door over de grenzen van je eigen organisatie te kijken, leer je heel veel. Toen ik junior projectleider was voor het project medicijnresten uit afvalwater, heb ik een bericht gestuurd naar de programmamanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met de vraag of ik daar een dagje kon meelopen. Om zo dat vraagstuk ook eens vanuit een ander perspectief dan dat van het hoogheemraadschap te bekijken. Voor ik het wist draaide ik daar twee dagen per week mee. Daarna heb ik nog een uitstapje gemaakt naar PWN, ook een belangrijke samenwerkingspartner van HHNK. En toen Floor Huis in ’t Veld afscheid nam van de Noordkop als procesregisseur van de samenwerking, heb ik haar rol overgenomen. Zo ben ik ook in het kernteam terechtgekomen. Daar kijken we: wat zijn overkoepelende thema’s en wat kunnen wij daarin organiseren? Wat kunnen we samen efficiënter doen? Dat is ook de kracht van het kernteam: verbindingen maken en verdiepen, zodat iedereen van elkaar kan leren. Daar pak ik graag mijn rol in. En daar leer ik zelf ook weer veel van.”

Robin Bos –
kansen in
kennisdeling

Een bekend gezicht maar nieuw in het kernteam is Robin Bos, beleidsadviseur waterketen bij HHNK. “Ik werk 21 jaar bij het hoogheemraadschap en ben al lang actief in de regionale samenwerking. Zo was ik vanaf het begin betrokken bij het samenwerkingsverband met de langste historie - de Noordkop – en later ook bij Noord-Kennemerland-Zuid. Daarnaast houd ik me bezig met allerlei onderwerpen die ook in het kernteam voorbijkomen, van regionale rioleringsplannen tot calamiteitenplannen en indirecte lozingen. Daardoor ben ik in alle deelregio’s regelmatig binnen komen zeilen bij verschillende overleggen. Toen Henk Schobben en mijn clustermanager bij mij polsten of ik interesse had om Henks positie in het kernteam over te nemen, vond ik dat een eer. Voor mij is dat een mooie kans om verder te groeien. Binnen het kernteam ben ik trekker van een groot project rondom indirecte lozingen en houd ik me bezig met een aantal financiële zaken. Verder worden vanuit het kernteam workshops georganiseerd - daar wil ik ook graag een bijdrage aan leveren. Kennisdeling binnen de regio gebeurt al, maar ik denk dat er meer uit te halen is, zeker tussen de deelregio’s. Als kernteamlid hoop ik daar een rol in te kunnen spelen.”

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Daarna heb ik nog een uitstapje gemaakt naar PWN, ook een belangrijke samenwerkingspartner van HHNK. En toen Floor Huis in ’t Veld afscheid nam van de Noordkop als procesregisseur van de samenwerking, heb ik haar rol overgenomen. Zo ben ik ook in het kernteam terechtgekomen. Daar kijken we: wat zijn overkoepelende thema’s en wat kunnen wij daarin organiseren? Wat kunnen we samen efficiënter doen? Dat is ook de kracht van het kernteam: verbindingen maken en verdiepen, zodat iedereen van elkaar kan leren. Daar pak ik graag mijn rol in. En daar leer ik zelf ook weer veel van.”

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl